2011. gada 4. okt.

Literatūras izstāde "Skaista mana zeme dzimtā"
Š.g. 04.oktobrī tika organizēta literatūras izstāde "Skaista mana zeme dzimtā".

Literatūras izstāde "A. Brigaderei- 150"
Š.g. 01.oktobrī tika organizēta literatūras izstāde "A.Brigaderei - 150".

Literatūras izstāde "Brīnumainā pasaule"
Š.g. 29.septembrī organizēta literatūras izstāde "Brīnumainā pasaule", veltīta 5. un 9.nodaļas literatūras propagandai.

Literatūras izstāde "Garšīgi un veselīgi"
Š.g. 27.septembrī tika organizēta literatūras izstāde "Garšīgi un veselīgi", veltītu 64.nodaļas literatūras propagandai.

Literatūras izstāde, veltīta Dzejas dienām

Š.g. 01.septembrī tika organizēta literatūras izstāde:
"Ir dzeja plaksti, kas agri veras
Un vēlu vakarā aizdarās ciet.
Ir dzeja sapnis, ko neatceras
Bet, kas tev skanēdams līdzi iet.", veltīta Dzejas dienām.