2019. gada 23. apr.

"Ai, raibā Lieldiena..."                                                                Priecīgas Lieldienas!

2019. gada 18. apr.

"Sāpe mūža garumā..."

         25. marts... Tieši pirms septiņdesmit gadiem tūkstošiem latviešu ģimeņu aukstos vagonos izveda uz Sibīriju. Šķirtas ģimenes, izkropļoti likteņi, aprautas dzīves, kā arī sapņi par atgriešanos dzimtenē.
         Lai ik gadus 25. marts atgādina par Latvijas tautas traģēdiju, un liek mums aizdomāties par to, cik laimīga ir mūsu paaudze, dzīvojot mierīgā, brīvā valstī.