2019. gada 15. aug.

Jaunumi grāmatplauktā augustā

                                                          No CB Apmaiņas fonda:
                                        Žuravska Dzintra "Senču mantojums un lāsts"
                                        Dziļums Alfreds "Gaišie logi"
                                        Doda Kristīna "Nodevība Beltērā"
                                        Pīrsa Leslija "Izdzīvotāja"
                                        Kīzs Daniels "Puķes Aldžernonam"
                                        Blaumanis Rūdolfs "Mēmais precinieks"

                                                       Dāvinājumi:
                                           "Nekustamais īpašums Latvijā"
                                          Ruka Elvita "Kāda pētnieka dzīve"
                                          Žagare-Vītiņa Tatjana "Neesam aizbēguši"
                                          Denisa-Liepniece Solvita "Caps-un ciet jeb Vilks manipulators"

2019. gada 7. aug.

Dzejniekam Jānim Baltvilkam - 75.


"Skaista mana tēva sēta..."

Jūlija mēnesī Ķepovas bibliotēkā bija apskatāma izstāde par mūsu dzimtās puses krāšņumu, ko saskatījuši un iemūžinājuši fotogrāfijās Ķepovas pagasta iedzīvotāji.