2018. gada 15. maijs

Dzejniekam Imantam Ziedonim - 85

               No 30.04 - 05.05.2018 bibliotēkā bija skatāma izstāde veltīta dzejnieka jubilejai.

Jaunās grāmatas Ķepovas bibliotēkā maijā

                                               Mūrniece Linda "Gandrīz dienasgrāmata"
                                               Hanters Frensis "Arī cilvēki ir mīļdzīvnieki"
                                                Mikuškina Tatjana "Imperators Nikolajs 2"
                                                 Barkāns Jēkabs"Noklusētās sāpes"
                                               "Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam"
                                               Калниня Расма"Гомеопатический домашний доктор"
                                                Rancāne Anna"Rāznas Nacionālajam parkam-10"
                                               "Valodiņa raiti tek"
                                               Микушкина Татьяна"Император Николай 2"

2018. gada 14. maijs

Baltā galdauta svētki Ķepovā
       3. maijā Ķepovas pagastā tika svinēti Baltā galdauta svētki. Pasākums sākās ar Eko pēcpusdienu, kad skolēni no Dagdas novada jauniešu biedrībām Apoļu ciemā iestādīja liepas.Turpinājumā tika rīkoti konkursi un spēles brīvā dabā.Tad visi klātesošie nofotografējās pie pagājušajā gadā akcijas"Apskauj Latviju" ietvaros iestādītās ozolu alejas. Vakara turpinājumā sekoja svinīgā daļa.Klātesošos sveica svētkos Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja, Saietu nama vadītāja īsi iepazīstināja ar pagasta vēsturi, kā arī par pagasta vēsturi atmiņās pakavējās bijušais ilggadējais padomes priekšsēdētājs. Telpā, kur notika pasākums, bija izliktas fotogrāfijas par  Ķepovas pagastā kādreiz pastāvējošo skolu vēsturi, kuras bija ņemtas no Ķepovas bibliotēkas novadpētniecības materiāliem.Tad visi varēja pamieloties ar garšīgu sautējumu, ko uz ugunskura bija sagatavojusi pavāre Rita

2018. gada 5. maijs

Ķepovas bibliotēkas darba plāns maija mēnesim

Pasākums
Datums
Literatūras izstāde „Dzejniekam Imantam Ziedonim-85”.
30.04. - 05.05.2018.
„Apskauj mani māmuliņa
Vieglajām rociņām ...”
Izstāde veltīta Mātes dienai.
10.05. - 15.05.2018.

Talka Ķepovas pagastā
 28. aprīlī ,tāpat kā citur Latvijā, arī Ķepovas pagastā, notika Lielā sestdienas talka. Talkojot kopā ar pagasta un Saietu nama darbiniekiem ,tika sakopta Vides, izglītības un kultūras centra kā arī bibliotēkas teritorija.