2023. gada 21. febr.


 

21. februāris ‒ Starptautiskā dzimtās valodas diena

Latviešu valoda pasaules kartē ‒ maza vai liela?

Latviešu valoda ir dzimtā valoda ap 1,5 mljoniem cilvēku pasaulē, no tiem Latvijā dzīvo ap 1,15 miljoni cilvēku. Latviešu valodā runā ap 350 000 latviešu ārzemēs. Kā otro valodu to pārzina un lieto ap 500 000 cilvēku.

Salīdzinājumam ‒ pasaulē ir vien aptuveni 200 valodu, kuru runātāju skaits sasniedz 1 miljonu cilvēku. Teju pusei jeb ap 3000 pasaules valodām runātāju skaits nepārsniedz 1000 cilvēku. Lielākā daļa no šīm valodām ir uz izmiršanas robežas. Katru mēnesi pasaulē izzūd vairākas valodas, un līdz ar tām ‒ šo valodu pārstāvētais kultūras mantojums.

UNESCO Apdraudēto valodu sarkanajā grāmatā ir ierakstīta Latvijas pirmiedzīvotāju lībiešu valoda. 2013. gadā mūžībā aizgāja pēdējā šīs valodas runātāja, kurai tā bija dzimtā valoda. Pašlaik ir grupa lībiešu pēcteču, kas no vecvecākiem vai mācību ceļā ir apguvuši lībiešu valodu un spēj tajā sazināties.

2023. gada 14. febr.

2023. gada 8. febr.

7.februārī apritētu 95. gadi dzejniecei, tulkotājai Ārijai Elksnei (1928. - 1984.)

Dzejniece ir uzrakstījusi 11 dzejoļu krājumus, viņas dzeja joprojām silda lasītāju sirdis, to raksta uz apsveikuma kartītēm, kā arī šī dzeja ir kļuvusi par pamatu  ļoti daudz dziesmu tapšanai.
 


"Ak, burve, būt skaistai ir jauki,
Un jauki ir gudrai būt.
Es tomēr ne skaista, ne gudra, 
Bet laimīga vēlētos kļūt."