2022. gada 13. jūl.

"Kas vasarai uz mēles?"

 Bibliotēkā jūlijā skatāma tematiska izstāde par populāru vasaras maltīti - salātiem.2022. gada 7. jūl.

Pēc LNB projekta "Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām", Ķepovas bibliotēka ir saņēmusi 12 jaunas grāmatas.

2022. gada 4. jūl.

Darba plāns jūlijam

 

Datums

Nosaukums

01.07. - 15.07.2022

Kas vasarai uz mēles? “ Tematiska izstāde par populāru vasaras maltīti – salātiem.

11.07. - 28.07.2022

Jūlijā dzimušo rakstnieku jubilejas:

dzejniekam, tulkotājam Jāzepam Osmanim – 90;

rakstniekam, publicistam Arturam Heniņam – 90;

rakstniekam Valdim Grenkovam – 95. Plaukta izstādes.

15.07. - 31.07.2022

Žurnāls vakar un šodien...” Literatūras izstāde un pārrunas.

18.07. - 31.07.2022

Jaunas grāmatas ir klāt! “ Jaunieguvumu izstāde.

26.07.2022

Novadpētniecības rubrika.