2018. gada 13. nov.

Daudz laimes, Latvija, dzimšanas dienā!


Mana dzimtene - Latvija

No 10.novembra bibliotēkā skatāma izstāde veltīta Latvijas simtgadei.

2018. gada 12. nov.

Rakstniekam Ivanam Turgeņevam-200

No 07.11-10.11 bibliotēkā tika rīkota izstāde veltīta krievu rakstnieka Ivana Turgeņeva 200  gadu atceres dienai.

Par pašvaldības līdzekļiem iegādātās grāmatas novembrī

                                                 100 dzejoļi Latvijai
                                                 Judina D. Amnēzija
                                                 Apburtā princese
                                                 Teilore K. Bailes
                                                 Pārksa A. Brilles aklai mīlestībai
                                                 Montefjore S. Deverillu pēdējais noslēpums
                                                 Dombrovska L. Dzīves virpuļos
                                                 Krekle M. Dzīvības spītīgie asni
                                                 Santopolo Dž. Gaisma, kuru mēs pazaudējām
                                                 Orinska G. Ienaidnieki
                                                 Robertsa N. Kad saulriets noskūpsta debesis
                                                 Apškrūma K. Latvija gaismas draudzē.
                                         

2018. gada 6. nov.

Jaunieguvumi bibliotēkā oktobrī


                                               Ancāne G. Vecākiem.Par sevi un bērniem
                                               Olūts
                                               Simtgade.2/4
                                               Laime G. Piejūra, smiltāji un virsāji
                                               Urtāns A. Upes un ezeri
                                               Rūsiņa S. Dabiskās pļavas un ganības
                                               Priede A. Purvi
                                               Čakare I. Iežu atsegumi un alas
                                               Ikauniece S. Meži
                                               Колокольным звоном полн...