2021. gada 30. nov.

"Ziemai gatavi"

 Bibliotēkā skatāma Ritas Škrabas, Regīnas Stepiņas un Ļenas Ivaščenko rokdarbu izstāde.Grāmatu jaunumi


 

2021. gada 11. nov.

2021. gada 8. nov.