2020. gada 28. dec.

2020. gada 21. dec.

Bibliotēkas lietotāju ievērībai!

 Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli no21.12.2020 līdz 11.01.2021 bibliotēka lietotājus klātienē neapkalpos.

"Dzīvot uz savas zemes..."

Literatūras izstāde veltīta rakstnieces Regīnas Ezeras 90. atceres dienai.

 

2020. gada 9. dec.

Jaunās grāmatas decembrī

Bibliotēkā var iepazīties ar grāmatām, kuras ir saņemtas  projekta "Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām" ietvaros, kā arī ar grāmatām no Rīgas Centrālās bibliotēkas Apmaiņas fonda un Latgales Kultūras centra dāvinājumiem.


 

Senioru auditorijas uzmanībai!

 


2020. gada 2. dec.

Advente-Ziemassvētku gaidīšanas laiks.


 

Darba plāns decembrim

 

Nosaukums

Datums

Jauno grāmatu izstāde

01.12-15.12

"Dzīvot uz savas zemes..." Rakstniecei Regīnai Ezerai-90. Grāmatu izstāde.

15.12-20.12

"Es aparu zemi ar glāstiem..." literatūras izstāde veltīta dzejnieka Antona Kūkoja 80. gadadienai. Plaukta izstāde.

20.12-25.12

"Starp mums, meitenēm..." Rakstniecei Zentai Ērglei-100. Plaukta izstāde.

20.12-25.12

"Ak eglīte, ak eglīte..." Grāmatu un Ziemassvētku rotājumu izstāde.

20.12-31.12

"Skaistā rudens vakarā..."

 Novembra nogalē bibliotēkā apskatāma dažādu pīto izstrādājumu izstāde.