2022. gada 5. okt.

Tematiska izstāde bibliotēkā


 

Pasākumi oktobrī

 

Datums

Nosaukums

01.10. - 10.10.2022

Rakstnieki – oktobra jubilāri:

rakstniecei Ingai Ābelei – 50;

dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 155.

Plaukta izstādes.

01.10. - 10.10.2022

Vārdnīcas, enciklopēdijas un rokasgrāmatas – palīgi zināšanu pasaulē.” Tematiska izstāde, veltīta Skolotāju dienai.

17.10. - 31.10.2022

Jauno grāmatu izstāde.

24.08.2022

Novadpētniecības rubrika – foto no bibliotēkas albumiem.