2021. gada 20. maijs

Bibliotēkas lietotāju ievērībai!

 No 24.maija līdz 7. jūnijam bibliotēka slēgta sakarā ar atvaļinājumu.

2021. gada 8. maijs

Mīļa mana māmuliņa...

No 5. maija bibliotēkā apskatāma izstāde veltīta mātes dienai.