2013. gada 26. nov.

Ķepovas bibliotēka
piedalījās Dagdas novada domes rīkotajā konkursā 
 
"Labākais svētku noformējums par godu Latvijas Republikas 95.gadadienai"
 
un saņēma
Atzinības rakstu 
no Dagdas novada domes priekšsēdētājas Sandras Viškures.
 
 
 

2013. gada 28. febr.

Izstāde "Valentīndiena - gada romantiskākā diena"

04.02.13.-14.02.13. tika noorganizēta tematiskā izstāde:  Valentīndiena - gada romantiskākā diena, veltīta Valentīndienai.

Izstāde "Rūdolfam Blaumanim - 150"

02.01.13.-08.01.13. tika noorganizēta literatūras izstāde:  Rūdolfam Blaumanim- 150.
Literatūras izstāde veltīta rakstnieka jubilejai.