2023. gada 11. apr.

Darba plāns aprīlim

 

Datums

Nosaukums

01.04. - 16.04.23

Veselība bez zālēm.”Pasaules veselības dienai veltīta tematiska izstāde.

01.04. - 17.04.23

Gadskārtu svētki – Lieldienas.” Tematiska izstāde.

17.04. - 30.04.23

Tam, kurš lasa grāmatas, nekad nav garlaicīgi!” Jauno gŗāmatu izstāde un pārrunas.

24.04. - 27.04.23

Digitālā nedēļa: atjaunot digitālās prasmes. Individuālās apmācības, konsultācijas.

2023. gada 6. apr.