2021. gada 20. dec.

Jaunās grāmatas bibliotēkā !

 Decembrī bibliotēka saņēma jaunas grāmatas pēc projekta "Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām." Aicinām lasītājus pēc jaunām grāmatām! "Bērnības Ziemassvētku rotājumi"

 


2021. gada 6. dec.

Pasākumu plāns decembrī

 

Nosaukums

Datums

"Advente - klusais Ziemassvētku gaidīšanas laiks" Adventes vainagu un tematiskās literatūras izstāde.

01.12.- 20.12.21

Jaunieguvumi: projekta "Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām" eksemplāru izstāde.

15.12 - 30.12.21

"Manas bērnības ziemassvētku rotājumi" Tematiska literatūras un rotājumu izstāde. 

13.12. - 30.12.21

"Latviešu rakstnieku portreti" Rakstniekam Zigmundam Skujiņam - 95. Literatūras izstāde.

20.12 - 30.12.21

2021. gada 1. dec.

"Advente-klusais Ziemassvētku gaidīšanas laiks"

   Degsim sveces! Pa vienai katru svētdienu, līdz pašiem Ziemassvētkiem, rotāsim savas mājas un pagalmus, domāsim gaišas domas un gaidīsim svētku brīnumu kopā!