2023. gada 28. nov.

2023. gada 16. nov.

Vai mēs visu zinām par Latviju?

 14. novembrī, Latvijas Republikas 105. gadadienas priekšvakarā, Ķepovas bibliotēkā tika organizētas pārrunas un viktorīna "Vai mēs visu zinām par Latviju? "

.
Pārrunājot un diskutējot kopā ar apmeklētājiem , kā arī uzdodot jautājumus un uzzinot atbildes, bija iespēja interesanti pavadīt laiku un uzzināt daudz ko jaunu par mūsu valsti, pagastu, novadu. Pasākuma dalībniekiem arī bija iespēja apskatīt izstādi un  novadpētniecības materiālus par mūsu pagastu.


2023. gada 7. nov.