2024. gada 29. apr.

2024. gada 10. apr.

2024. gada 8. apr.

1924.gada 8. aprīlī dzimusi latviešu dzejniece, komponiste un teicēja Broņislava Martuževa (100).

 


1924. 
Martuževa Broņislava (1924-2012) – dzejniece, komponiste, teicēja. Politisku iemeslu dēļ slēpusies (1946–51), 1951–56 apcietinājumā. Dziedājusi B.Putniņai (no 1987) un citiem folkloras vācējiem senos balsus, apdziedāšanās dziesmas, jaunākas cilmes tautasdziesmas. Padomju cenzūras dēļ (1980–89) dzejoļi izdoti ar Evas Mārtužas vārdu – krājumi Balta puķe ezerā (1981), Rakstītāja (1987). Sarakstījusi dzejoļu krājumus Ceļu krusti (1990), Gaismas lāse (1994), Ceļteku vālītes zied (1996), Nopūtas (1999). Apbalvota ar Trijzvaigžņu ordeni.


2024. gada 4. apr.
4 bildes
Lomas: rakstnieks

04.04.1904 – 09.10.1992

Jānis Širmanis (1904–1992) – rakstnieks. Agri zaudējis vecākus, taču pateicoties neatlaidībai ieguvis labu izglītību. Mācījies mūziku, beidzis Rīgas Skolotāju institūtu. Kopš 1935. gada pievērsies literārajai jaunradei, kļūdams par vienu no ražīgākajiem bērnu rakstniekiem. Nodarbi turpināja arī trimdā ASV. Jāņa Širmaņa pasakas un stāsti par dzīvniekiem, bērniem, jautriem un neparastiem piedzīvojumiem pieredzējuši daudzus atkārtotus izdevumus, ar tiem uzaugušas vairākas jauno lasītāju paaudzes.


 

 28. martā Ķepovas bibliotēka un Ķepovas  Saietu nams, sadarbībā ar Bērziņu, Svariņu un Šķaunes bibliotēkām, rīkoja Lieldienu pasākumu. Pasākuma dalībnieki piedalījās olu krāsošanas meistardarbnīcās, kuras vadīja Ķepovas Saietu nama pasākumu vadītāja Regīna Stepiņa, kā arī visi klātesošie varēja vairāk uzzināt par Lieldienu svētku nozīmi, ticējumiem un tradīcijām.

Paldies visiem par aktīvu iesaistīšanos un lielisko noskaņojumu!