2023. gada 11. maijs

2023. gada 8. maijs

Dzejniekam Imantam Ziedonim - 90.

 "Klausies, kā pasaulē klusi

Cilvēks pēc cilvēka sauc."

                      /I. Ziedonis/2023. gada 3. maijs

Darba plāns maija mēnesim

 

Datums

Nosaukums

02.05. - 15.05.23


Klausies, kā pasaulē klusi

Cilvēks pēc cilvēka sauc.”

Literatūras izstāde par godu dzejnieka Imanta Ziedoņa 90 jubilejai.

04.05.2023

LR Neatkarības atjaunošanas dienā – ozola stādīšana pie Ķepovas pagasta pārvaldes, Baltā galdauta svētki.

Iestāžu kopīgs pasākums.

08.05. - 15.05.23

Paldies tev, māt!” Tematiska izstāde, veltīta Mātes dienai.

15.05. - 31.05.23

Izlasi pirmais!” Jauno grāmatu izstāde.

22.05. - 31.05.23

Es staroju, ja spēju atstarot.” Rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam – 90. Plaukta izstāde.

2023. gada 2. maijs