2020. gada 28. dec.

2020. gada 21. dec.

Bibliotēkas lietotāju ievērībai!

 Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli no21.12.2020 līdz 11.01.2021 bibliotēka lietotājus klātienē neapkalpos.

"Dzīvot uz savas zemes..."

Literatūras izstāde veltīta rakstnieces Regīnas Ezeras 90. atceres dienai.

 

2020. gada 9. dec.

Jaunās grāmatas decembrī

Bibliotēkā var iepazīties ar grāmatām, kuras ir saņemtas  projekta "Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām" ietvaros, kā arī ar grāmatām no Rīgas Centrālās bibliotēkas Apmaiņas fonda un Latgales Kultūras centra dāvinājumiem.


 

Senioru auditorijas uzmanībai!

 


2020. gada 2. dec.

Advente-Ziemassvētku gaidīšanas laiks.


 

Darba plāns decembrim

 

Nosaukums

Datums

Jauno grāmatu izstāde

01.12-15.12

"Dzīvot uz savas zemes..." Rakstniecei Regīnai Ezerai-90. Grāmatu izstāde.

15.12-20.12

"Es aparu zemi ar glāstiem..." literatūras izstāde veltīta dzejnieka Antona Kūkoja 80. gadadienai. Plaukta izstāde.

20.12-25.12

"Starp mums, meitenēm..." Rakstniecei Zentai Ērglei-100. Plaukta izstāde.

20.12-25.12

"Ak eglīte, ak eglīte..." Grāmatu un Ziemassvētku rotājumu izstāde.

20.12-31.12

"Skaistā rudens vakarā..."

 Novembra nogalē bibliotēkā apskatāma dažādu pīto izstrādājumu izstāde.


2020. gada 19. nov.

Bibliotēkas apmeklētāju ievērībai!

 


Jaunās grāmatas bibliotēkā novembrī

 

                                           Par pašvaldības līdzekļiem iegādātās grāmatas :

                                   Rušmane-Vēja, Andra.  "Ar kastani kabatā"
                                   Šmite, Linda.     "Bez adatas"
                                   Nuts, Zane.     "Es izgludināju viņa kreklus"
                                   Montefjore, Santa.  "Greisijas kārdinājums"
                                   Karlena, Odrija.  "Kalendāra meitene 1.d."
                                   Karlena, Odrija.   "Kalendāra meitene 3.d."
                                   Montefjore, Santa.   "Medus garša"
                                   Railija, Lūsinda.   "Taureņu istaba"
                                   Kraukle, Daina.  "Dienvidlatgalē austās segas".

2020. gada 17. nov.

"Novembris-Latvijas likteņa mēnesis"


 Izstāde veltīta LR proklamēšanas dienai.

2020. gada 16. nov.

10 idejas kā svinēt Latvijas valsts 102.dzimšanas dienu

 


Darba plāns novembrim

 

Nosaukums

Datums

"Mārtiņu tradīcijas latvju dainās" Tematiska grāmatu un žurnālu izstāde veltīta Mārtiņdienai.

09.11-13.11.2020

"Novembris-Latvijas likteņa mēnesis." Literatūras izstāde veltīta Lāčplēša un Latvijas Republikas proklamēšanas dienām.

11.11-22.11.2020

Jaunumi grāmatplauktā novembrī.

16.11-30.11.2020

"Skaistā rudens vakarā..."Grozu un dažādu pīto izstrādājumu izstāde.

15.11-30.11.2020

2020. gada 3. sept.

Jaunas grāmatas bibliotēkā septembrī

 


Darba plāns septembrim

 

Nosaukums

Datums

"Nāc un iepazīsties!"Dāvinājumu izstāde

02.09-30.09

"Nemainīgs savā mainībā..." Rakstniekam Vladimiram Kaijakam-90. Literatūras izstāde.

02.09.-09.09

"Rudens-dzejas laiks." Dzejniekam, dramaturgam Rainim-155. Grāmatu izstāde.

11.09-15.09

"Kriminālromānu karaliene." Angļu rakstniecei Agatai Kristi-130. Plaukta izstāde.

14.09-18.09

"Dvēseļu putenis..."

 

Bibliotēkā bija apskatāma izstāde veltīta rakstnieka Aleksandra Grīna 125 atceres dienai.

2020. gada 1. sept.

Latgales māla krūze...

 


Ķepovas bibliotēkā Regīnas Stepiņas keramikas izstrādājumu kolekcijas izstāde.

2020. gada 6. jūl.

Apmeklētāju ievērībai!

No 06.07. līdz 26.07. bibliotēkas vadītāja atvaļinājumā.

                 Grāmatu apmaiņu varēs veikt:

                             13.07. no 9.00-12.00

                             20.07. no 9.00-12.00.

2020. gada 8. jūn.

Pasākumu plāns jūnijam

Pasākums
Laiks
"Nāc un izvēlies!"Jauno grāmatu izstāde.
01.06.-10.06
"Bezrūpīgais bērnības laiks..."Grāmatu izstāde veltīta Starptautiskajai bērnu dienai.
01.06-05.06
"Pilsēta, kurā piedzimst vējš..."Literatūras izstāde veltīta rakstnieka, žurnālista Māra Čaklā 80 gadu jubilejai.
15.06-20.06
"Dziediet lieli, dziediet mazi,
Līgo dienu sagaidot..."
Tematiska izstāde veltīta Līgo un Jāņa dienām.
20.06-27.06

2020. gada 18. maijs

Apmeklētāju ievērībai!


Bibliotēkas darba kārtība
no 2020.gada 13.maija


Ķepovas pagasta bibliotēka no 13. maija atsāk lasītāju klātienes apkalpošanu. Bibliotēka atsāk darbu standarta vasaras darba laikā. Tomēr aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos tiks ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.
 • Mīļo lasītāj! Ja gadījumā jūties slikti, lūdzu, nenāc uz bibliotēku, sargā sevi un citus! Zvani un piesaki grāmatu pasūtījumu, vienosimies par tā saņemšanu drošā bezkontakta ceļā ārpus bibliotēkas telpām.

 • Maksimālais lasītāju un datorlietotāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes.
 • Apmeklētāju skaits Ķepovas pagasta bibliotēkas telpā – ierobežots (līdz 3 apmeklētājiem vienlaicīgi), ievērojot divu metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. Lasītāju maksimālo skaitu nosaka katras bibliotēkas vadītājs, ņemot vērā telpu lielumu.
 • Lasītāju apkalpošana notiks šādi: ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā vietā to ievietošanai karantīnā. Pēc tam jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot divu metru distanci, pulcēšanās nav atļauta. Periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nebūs iespējama.
 • Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami divi datori, jāievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks.
 • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu. Bibliotēkās joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi.
 • Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.
Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēros sanitārās drošības noteikumus. Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas bibliotēkā būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.
Aicinām sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas emuārā http://kepovasbiblioteka.blogspot.com/. Atbilstoši jaunajām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkā uz vietas.Bibliotēkas lietotāju ievērībai!


2020. gada 3. maijs

Sveiciens svētkos!


Šķirstot Ķepovas pagasta bibliotēkas vēstures lappuses...

Ķepovas bibliotēkā laika gaitā no 1955. gada ir strādājušas:

 • Lūcija Aišpure
 • Anna Rutka
 • Anna Prikņa
 • Jadviga Bronka
 • Jadviga Šatro
 • Anna Grizāne
 • Zina Aņisko
 • Olga Anukrāne
 • Velta Trapika
 • Kristīna Rutka
 • Elita Pontaga.

Un bibliotēka savas pastāvēšanas vēsturē bija izvietota dažādās ēkās.
#bibliotēkunedēļa20202020. gada 31. marts

2020. gada 18. marts

Bibliotēkas lietotāju ievērībai!

                  Ķepovas pagasta bibliotēka paziņo,

             ka sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī

                                        (MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103)

                              no 2020. gada 17. marta

                  tiek atcelta lietotāju apkalpošana klātienē.

              Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas

                             attālināti pa tālr. 65629529

                              bibliotēkas darba laikā.


                       Sekojiet tālākai bibliotēkas informācijai!


          Rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!

             Pagarināts līdz 2020. gada 12. maijam.        

2020. gada 17. marts

Bibliotēja "Sveiciens Sieviešu dienā!"


Pieredzes apmaiņas brauciens

     3.martā Dagdas novada bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Bērziņu bibliotēku.
Sākumā tika apspriesti aktuālākie darba jautājumi, tad noklausījāmies bibliotēkas vadītājas prezentāciju "Brīvā laika pavadīšanas iespējas Bērziņu bibliotēkā."
Ļoti interesanti noritēja Olgas Brenčas rīkotā meistarklase "Krēma ziedu pagatavošana tortēm."
Šī jaukā pasākuma izskaņā Olga mūs cienāja ar pašizceptu torti.
      Liels paldies Olgai par viesmīlību!


 

2020. gada 5. marts

Jaunieguvumi marta mēnesī

                                            Par pašvaldības līdzekļiem iegādātās grāmatas:

                                                  Brīdaka, Lija "Atbalss bez balss"
                                                  Avotiņa, Daina "Ceļā"
                                                  Rukšāne, Dace "Krieva āda"
                                                  Kellija, Ketija "Laimīgas laulības noslēpumi"

                                           Rīgas CB Apmaiņas fonda dāvinājums:

                                                  "Nu sakneitis lozda zīd."
                                                  Vailda, Meredita "Mīlestība"
                                                  Vailda, Meredita "Triumfs"
                                                  Vailda, Meredita "Mulsums"
                                                  Vailda, Meredita "Vēlme"
                                                  Vailda, Meredita "Kaisle"
                                                  Nesbē, Jū "Pusnakts saule"
                                                  Grīvs, Bredlijs T. "Grāmata draņķīgai dienai"
                                                  Vinmane, Sāra "Kad dievs bija trusis".

Pasākumu plāns martam

Pasākums
Datums
"Nāc un lasi!" Jauno grāmatu izstāde.
01.03-10.03
Bibliotēja "Sveiciens Sieviešu dienā!"
09.03.
"Sēd uz sliekšņa pasaciņa..." Aspazijai-155.Literatūras izstāde.
16.03-22.03
"Cerību un sapņu zīds..." Mūziķim, dzejniekam Guntaram Račam-55. Plaukta izstāde.
23-03-28.03
"Tālo gadu skaudrās atmiņas..."Tematiska izstāde veltīta komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai.
24.03-31.03

Meteņi-gadskārtu svētki

         
Saglabājot gadskārtu svētku tradīcijas, katru gadu Ķepovas pagastā tiek svinēti Meteņi.

Uz pasākumu bija ieradušies Asūnes sākumskolas skolēni un vietējie pagasta iedzīvotāji.
Katrs, gan liels, gan mazs, piedalījās jautros konkursos un stafetēs.
Pasākuma beigu daļā dalībnieki saņēma diplomus un balviņas par dalību pasākumā un uzvarām konkursos, kā arī pamielojās ar saimnieces Ritas uzceptajām pankūkām un Meteņdienas grūdeni.

2020. gada 18. febr.

Jaunās grāmatas Ķepovas bibliotēkā februārī

                                           Par pašvaldības līdzekļiem iegādātās grāmatas: 

                                                 Račko, Karīna  "Sasietā"
                                                 Huenga, Helēna "Skūpstu koeficients"
                                                 Bula, Rolanda "Upes laiks"
                                                 Horna, Māra "Viegli un ērti"
                                                 Тронина Татьяна "Наваждение"
                                                 Леонтьев Антон "Пепел книжных страниц"
                                                 Комб Брюно "Только если ты захочешь"
                                                 Фридман Колетт "Измена"

                                             LNB Atbalsta biedrības dāvinājums:

                                                  Upenieks, Reinis "Piens un augļi-mani draugi!"
                                                  Petričeka,Rita "Fiat justitia"
                                           

2020. gada 4. febr.

Pasākumu plāns februārī

Pasākums
Datums
Jauno grāmatu izstāde
01.02-10.02.2020
Valentīndienai veltīta literatūras izstāde"Bez mīlestības nedzīvojiet..."
12.02-21.02.2020
"Meteņi-gadskārtu svētki." Pasākums ar Meteņdienas izdarībām,ticējumiem, pankūku degustāciju.(Kopā ar Saietu namu.)
25.02.2020

2020. gada 1. febr.

Ķepovas bibliotēka LRT raidījumā

Pagājušā gada nogalē Ķepovas pagastā raidījumu cikla “Latgales pierobeža – vieta, kur sākas Eiropas Savienība!” ietvaros viesojās Latgales Reģionālā Televīzija ar mērķi vēstīt par mediju satura kritisku vērtēšanu, ikdienu un notiekošo deviņos Latgales novados Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas pierobežā. Ciemiņi apmeklēja arī Ķepovas bibliotēku un uzdeva jautājumus par raidījuma tēmu.

Pilnu interviju var apskatīt zemāk redzamajā sižetā.2020. gada 16. janv.

Jaunākās grāmatas Ķepovas bibliotēkā janvārī


                                       Par pašvaldības līdzekļiem iegādātās grāmatas:

                                                 Railija, Lūsinda  "Eņģeļu koks"
                                                 Račs, Guntars     "Mīlestība ir"
                                                 Freimane, Ilze    "Kafija diviem"
                                                 Žuravska, Dzintra "Kā pa plānu ledu"
                                                 Krekle, Maija     "Klusums izmisīgs"
                                                 Bauere, Inguna   "Mazā, klusā sirds"
                                                 Ērnestama, Marija "Mīlestībai nav brīvdienu"
                                                 Nella no Krotes   "Ragana bez diploma"

Darba plāns janvārim

Pasākums
Datums
"Izlasi pirmais!"Jauno grāmatu izstāde.
02.01.-10.01.2020
"Laiks-varens pavēlnieks." Literatūras izstāde, veltīta rakstnieces, mākslas zinātnieces Gundegas Repšes 60.gadu jubilejai.
13.01.-20.01.2020
"Bez barikādēm šodien varētu būt citādi..." Tematiska izstāde veltīta barikāžu aizstāvju atceres dienai.
20.01.-27.01.2020