2023. gada 11. maijs

2023. gada 8. maijs

Dzejniekam Imantam Ziedonim - 90.

 "Klausies, kā pasaulē klusi

Cilvēks pēc cilvēka sauc."

                      /I. Ziedonis/2023. gada 3. maijs

Darba plāns maija mēnesim

 

Datums

Nosaukums

02.05. - 15.05.23


Klausies, kā pasaulē klusi

Cilvēks pēc cilvēka sauc.”

Literatūras izstāde par godu dzejnieka Imanta Ziedoņa 90 jubilejai.

04.05.2023

LR Neatkarības atjaunošanas dienā – ozola stādīšana pie Ķepovas pagasta pārvaldes, Baltā galdauta svētki.

Iestāžu kopīgs pasākums.

08.05. - 15.05.23

Paldies tev, māt!” Tematiska izstāde, veltīta Mātes dienai.

15.05. - 31.05.23

Izlasi pirmais!” Jauno grāmatu izstāde.

22.05. - 31.05.23

Es staroju, ja spēju atstarot.” Rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam – 90. Plaukta izstāde.

2023. gada 2. maijs

2023. gada 11. apr.

Darba plāns aprīlim

 

Datums

Nosaukums

01.04. - 16.04.23

Veselība bez zālēm.”Pasaules veselības dienai veltīta tematiska izstāde.

01.04. - 17.04.23

Gadskārtu svētki – Lieldienas.” Tematiska izstāde.

17.04. - 30.04.23

Tam, kurš lasa grāmatas, nekad nav garlaicīgi!” Jauno gŗāmatu izstāde un pārrunas.

24.04. - 27.04.23

Digitālā nedēļa: atjaunot digitālās prasmes. Individuālās apmācības, konsultācijas.

2023. gada 6. apr.

2023. gada 28. marts

"To nevar aizmirst..."

 Tematiska izstāde bibliotēkā, veltīta komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai.2023. gada 27. marts

Jaunās grāmatas bibliotēkā martā


 

Rakstniekam Paulam Bankovskim - 50.

 Rakstnieka jubilejai veltīta literatūras izstāde "Ceļā uz savas pasaules radīšanu..."


2023. gada 7. marts

Darba plāns martam

 

Datums

Nosaukums

01.03. - 15.03.23


Sieviešu likteņstāsti.” Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīta tematiska izstāde.

06.03. - 20.03.23

Ceļā uz savas pasaules radīšanu...” Rakstniekam Paulam Bankovskim – 50. Literatūras izstāde.

13.03. - 31.03.23

Izlasi pirmais!” Jaunieguvumu izstāde.

20.03. - 31.03.23

To nevar aizmirst...” Tematiska izstāde, veltīta komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai.

13.03. - 31.03.23

Dzeja vieno pāri paaudzēm un laikiem.” Pasaules dzejas dienai veltīta izstāde un pārrunas.

2023. gada 21. febr.


 

21. februāris ‒ Starptautiskā dzimtās valodas diena

Latviešu valoda pasaules kartē ‒ maza vai liela?

Latviešu valoda ir dzimtā valoda ap 1,5 mljoniem cilvēku pasaulē, no tiem Latvijā dzīvo ap 1,15 miljoni cilvēku. Latviešu valodā runā ap 350 000 latviešu ārzemēs. Kā otro valodu to pārzina un lieto ap 500 000 cilvēku.

Salīdzinājumam ‒ pasaulē ir vien aptuveni 200 valodu, kuru runātāju skaits sasniedz 1 miljonu cilvēku. Teju pusei jeb ap 3000 pasaules valodām runātāju skaits nepārsniedz 1000 cilvēku. Lielākā daļa no šīm valodām ir uz izmiršanas robežas. Katru mēnesi pasaulē izzūd vairākas valodas, un līdz ar tām ‒ šo valodu pārstāvētais kultūras mantojums.

UNESCO Apdraudēto valodu sarkanajā grāmatā ir ierakstīta Latvijas pirmiedzīvotāju lībiešu valoda. 2013. gadā mūžībā aizgāja pēdējā šīs valodas runātāja, kurai tā bija dzimtā valoda. Pašlaik ir grupa lībiešu pēcteču, kas no vecvecākiem vai mācību ceļā ir apguvuši lībiešu valodu un spēj tajā sazināties.

2023. gada 14. febr.

2023. gada 8. febr.

7.februārī apritētu 95. gadi dzejniecei, tulkotājai Ārijai Elksnei (1928. - 1984.)

Dzejniece ir uzrakstījusi 11 dzejoļu krājumus, viņas dzeja joprojām silda lasītāju sirdis, to raksta uz apsveikuma kartītēm, kā arī šī dzeja ir kļuvusi par pamatu  ļoti daudz dziesmu tapšanai.
 


"Ak, burve, būt skaistai ir jauki,
Un jauki ir gudrai būt.
Es tomēr ne skaista, ne gudra, 
Bet laimīga vēlētos kļūt."

2023. gada 24. janv.

2023. gada 23. janv.