2017. gada 2. jūl.

Līgo un Jāņu diena ĶepovāSieru izstāde un degustācija veltīta Līgo un Jāņu dienai


Jāņu un Ivanu aplīgošana

Literatūras izstāde "Ielīgosim"