2020. gada 18. maijs

Apmeklētāju ievērībai!


Bibliotēkas darba kārtība
no 2020.gada 13.maija


Ķepovas pagasta bibliotēka no 13. maija atsāk lasītāju klātienes apkalpošanu. Bibliotēka atsāk darbu standarta vasaras darba laikā. Tomēr aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos tiks ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.
 • Mīļo lasītāj! Ja gadījumā jūties slikti, lūdzu, nenāc uz bibliotēku, sargā sevi un citus! Zvani un piesaki grāmatu pasūtījumu, vienosimies par tā saņemšanu drošā bezkontakta ceļā ārpus bibliotēkas telpām.

 • Maksimālais lasītāju un datorlietotāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes.
 • Apmeklētāju skaits Ķepovas pagasta bibliotēkas telpā – ierobežots (līdz 3 apmeklētājiem vienlaicīgi), ievērojot divu metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. Lasītāju maksimālo skaitu nosaka katras bibliotēkas vadītājs, ņemot vērā telpu lielumu.
 • Lasītāju apkalpošana notiks šādi: ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā vietā to ievietošanai karantīnā. Pēc tam jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot divu metru distanci, pulcēšanās nav atļauta. Periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nebūs iespējama.
 • Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami divi datori, jāievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks.
 • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu. Bibliotēkās joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi.
 • Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.
Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēros sanitārās drošības noteikumus. Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas bibliotēkā būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.
Aicinām sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas emuārā http://kepovasbiblioteka.blogspot.com/. Atbilstoši jaunajām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkā uz vietas.Bibliotēkas lietotāju ievērībai!


2020. gada 3. maijs

Sveiciens svētkos!


Šķirstot Ķepovas pagasta bibliotēkas vēstures lappuses...

Ķepovas bibliotēkā laika gaitā no 1955. gada ir strādājušas:

 • Lūcija Aišpure
 • Anna Rutka
 • Anna Prikņa
 • Jadviga Bronka
 • Jadviga Šatro
 • Anna Grizāne
 • Zina Aņisko
 • Olga Anukrāne
 • Velta Trapika
 • Kristīna Rutka
 • Elita Pontaga.

Un bibliotēka savas pastāvēšanas vēsturē bija izvietota dažādās ēkās.
#bibliotēkunedēļa2020