2020. gada 31. marts

2020. gada 18. marts

Bibliotēkas lietotāju ievērībai!

                  Ķepovas pagasta bibliotēka paziņo,

             ka sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī

                                        (MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103)

                              no 2020. gada 17. marta

                  tiek atcelta lietotāju apkalpošana klātienē.

              Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas

                             attālināti pa tālr. 65629529

                              bibliotēkas darba laikā.


                       Sekojiet tālākai bibliotēkas informācijai!


          Rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!

             Pagarināts līdz 2020. gada 12. maijam.        

2020. gada 17. marts

Bibliotēja "Sveiciens Sieviešu dienā!"


Pieredzes apmaiņas brauciens

     3.martā Dagdas novada bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Bērziņu bibliotēku.
Sākumā tika apspriesti aktuālākie darba jautājumi, tad noklausījāmies bibliotēkas vadītājas prezentāciju "Brīvā laika pavadīšanas iespējas Bērziņu bibliotēkā."
Ļoti interesanti noritēja Olgas Brenčas rīkotā meistarklase "Krēma ziedu pagatavošana tortēm."
Šī jaukā pasākuma izskaņā Olga mūs cienāja ar pašizceptu torti.
      Liels paldies Olgai par viesmīlību!


 

2020. gada 5. marts

Jaunieguvumi marta mēnesī

                                            Par pašvaldības līdzekļiem iegādātās grāmatas:

                                                  Brīdaka, Lija "Atbalss bez balss"
                                                  Avotiņa, Daina "Ceļā"
                                                  Rukšāne, Dace "Krieva āda"
                                                  Kellija, Ketija "Laimīgas laulības noslēpumi"

                                           Rīgas CB Apmaiņas fonda dāvinājums:

                                                  "Nu sakneitis lozda zīd."
                                                  Vailda, Meredita "Mīlestība"
                                                  Vailda, Meredita "Triumfs"
                                                  Vailda, Meredita "Mulsums"
                                                  Vailda, Meredita "Vēlme"
                                                  Vailda, Meredita "Kaisle"
                                                  Nesbē, Jū "Pusnakts saule"
                                                  Grīvs, Bredlijs T. "Grāmata draņķīgai dienai"
                                                  Vinmane, Sāra "Kad dievs bija trusis".

Pasākumu plāns martam

Pasākums
Datums
"Nāc un lasi!" Jauno grāmatu izstāde.
01.03-10.03
Bibliotēja "Sveiciens Sieviešu dienā!"
09.03.
"Sēd uz sliekšņa pasaciņa..." Aspazijai-155.Literatūras izstāde.
16.03-22.03
"Cerību un sapņu zīds..." Mūziķim, dzejniekam Guntaram Račam-55. Plaukta izstāde.
23-03-28.03
"Tālo gadu skaudrās atmiņas..."Tematiska izstāde veltīta komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai.
24.03-31.03

Meteņi-gadskārtu svētki

         
Saglabājot gadskārtu svētku tradīcijas, katru gadu Ķepovas pagastā tiek svinēti Meteņi.

Uz pasākumu bija ieradušies Asūnes sākumskolas skolēni un vietējie pagasta iedzīvotāji.
Katrs, gan liels, gan mazs, piedalījās jautros konkursos un stafetēs.
Pasākuma beigu daļā dalībnieki saņēma diplomus un balviņas par dalību pasākumā un uzvarām konkursos, kā arī pamielojās ar saimnieces Ritas uzceptajām pankūkām un Meteņdienas grūdeni.