2022. gada 8. marts

Jubileja!

                                                                   

Literatūrzinātniece, folkloriste, valodniece un rakstniece ar nerimstošu pētnieces garu, izzūdošu vārdu glābēja.
8. martā Dzejas vārdnīcas autorei Janīnai Kursītei – 70!

Pavasarīgs sveiciens Sieviešu dienā!

 


2022. gada 7. marts

"Metens brauca pār kalniņu..."

 1.martā pie Ķepovas pagasta tika rīkots Meteņdienas pasākums ar jautrām spēlēm, stafetēm un ziemas pavadīšanu.

 Pasākumā piedalījās Dagdas vidusskolas skolēni un vietējie pagasta iedzīvotāji.

 Nobeigumā pasākuma dalībnieki tika cienāti ar putru, karstu tēju un pankūkām.                                                 


No 01.03.2022

 


2022. gada 2. marts

Pasākumu plāns martam

 

Datums

Nosaukums

01.03.2022

Metens brauca pār kalniņu...” Meteņdienas pasākums.

15.03 – 31.03.2022

Marta jubilāri”:

dzejniekam Mārim Melgalvam – 65;

rakstniekam Džonam Apdaikam – 90;

rakstniekam Jānim Plotniekam – 90;

rakstniekam Jānim Einfeldam – 55.

Literatūras izstādes.

14.03 – 31.03.2022

Izlasi pirmais!” Jaunieguvumu izstāde.

21.03 – 28.03.2022

Atceroties...” Tematiska izstāde, veltīta komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai.

28.03. - 31.03.2022

Novadpētniecības rubrika: pagasta vēsture īsu ziņu veidā.

Svarīga informācija!

 


https://www.sargs.lv/lv/tema/72stundas