2018. gada 27. dec.

Andrim Kolbergam-80.

No 18. decembra Ķepovas bibliotēkā apskatāma grāmatu izstāde veltīta rakstnieka, scenārista Andra Kolberga  80 gadu jubilejai.

Radošās darbnīcas

12. decembrī Ķepovas bibliotēkā notika radošās darbnīcas "Svētku rotājumi savām rokām", kur katrs dalībnieks varēja izveidot sev Jaungada rotājumu vai izgreznot piparkūku.

Adventes laiks


Jaunās grāmatas decembrī

                                                     Svonsons P. "Līdz nāve mūs šķirs"
                                                     Montefjore S. "Mīlas un kara dziesmas"
                                                     Auziņš A. "Mīlestības mācība"
                                                     Moriartija L. "Neaizmirstamā gadadiena"
                                                     Teilore L."Salā sastingusī saule"
                                                     "Sāļas un saldas uzkodas"
                                                     Delanijs J. "Ticiet man"
                                                     "Vāģi 3. Sacensību prieks"
                                                     Гурина И."В лесу"
                                                     "Мои первые сказки".
                                                     

2018. gada 13. nov.

Daudz laimes, Latvija, dzimšanas dienā!


Mana dzimtene - Latvija

No 10.novembra bibliotēkā skatāma izstāde veltīta Latvijas simtgadei.

2018. gada 12. nov.

Rakstniekam Ivanam Turgeņevam-200

No 07.11-10.11 bibliotēkā tika rīkota izstāde veltīta krievu rakstnieka Ivana Turgeņeva 200  gadu atceres dienai.

Par pašvaldības līdzekļiem iegādātās grāmatas novembrī

                                                 100 dzejoļi Latvijai
                                                 Judina D. Amnēzija
                                                 Apburtā princese
                                                 Teilore K. Bailes
                                                 Pārksa A. Brilles aklai mīlestībai
                                                 Montefjore S. Deverillu pēdējais noslēpums
                                                 Dombrovska L. Dzīves virpuļos
                                                 Krekle M. Dzīvības spītīgie asni
                                                 Santopolo Dž. Gaisma, kuru mēs pazaudējām
                                                 Orinska G. Ienaidnieki
                                                 Robertsa N. Kad saulriets noskūpsta debesis
                                                 Apškrūma K. Latvija gaismas draudzē.
                                         

2018. gada 6. nov.

Jaunieguvumi bibliotēkā oktobrī


                                               Ancāne G. Vecākiem.Par sevi un bērniem
                                               Olūts
                                               Simtgade.2/4
                                               Laime G. Piejūra, smiltāji un virsāji
                                               Urtāns A. Upes un ezeri
                                               Rūsiņa S. Dabiskās pļavas un ganības
                                               Priede A. Purvi
                                               Čakare I. Iežu atsegumi un alas
                                               Ikauniece S. Meži
                                               Колокольным звоном полн...
                                     
                                       

2018. gada 11. sept.

Krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam - 190.

No 06.09.2018. bibliotēkā apskatāma izstāde, kas veltīta izcilā krievu rakstnieka Ļeva Tolstoja 190 gadu jubilejai.

Es vēlos zināt!

Tuvojoties Zinību dienai, bibliotēkā tika rīkota izstāde "Es vēlos zināt!"

Dālija - puķu dārza karaliene

Augusta beigās bibliotēkā varēja apskatīt dālijas, kuras bija izstādei atnesuši bibliotēkas apmeklētāji.

2018. gada 24. jūl.

Rakstniekam, publicistam Visvaldim Lāmam-95.

Ar rakstnieka darbiem bibliotēkā var iepazīties no 19.07-23.07.2018.

Renatas Zavadskas rokdarbu izstāde


No 05.07-15.07.2018 Ķepovas bibliotēkā šoreiz bija skatāma mūsu vietējās amatnieces darbiņu dažādība. Bija gan vāzes ar dekupāžu, gan tamborētas sedziņas un čības, izšūta glezna un skaisti veidotas krelles.

Pasākumu plāns jūlijam

Pasākums
Datums
Vietējās rokdarbnieces Renatas Zavadskas darinājumu izstāde
05.07-15.07.2018
Literatūras izstāde veltīta rakstnieka, publicista Visvalda Lāma 95. gadadienai
19.07.-23.07.2018

2018. gada 21. jūn.

"Līgo, līgo..."

     No 20.06. -25.06.2018. Ķepovas bibliotēkā apskatāma izstāde veltīta Līgodienai. Literatūras, dažādu paražu, ticējumu un ēdienu recepšu apkopojums.

2018. gada 15. jūn.

Jaunās grāmatas Ķepovas bibliotēkā jūnijā


                                               Кизима Г. "Лучшие рецепты"
                                               Линдсей Д. "Ужасно скандальный брак"
                                               Бачинская И."Небьющееся сердце"
                                               Куликова Г."Свидание по заданию"
                                               Колычев В."Не возжелай"
                                               Линдсей Д."Магия любви"
                                               Михайлова Е."Роль любимой женщины"
                                               Блект Р."Две жены"
                                               Александрова-Зорина Е."Сломаная кукла"
                                               Литвиновы А. и С."Слишком много любовников"
                                               Холод А."Девочка из провинции"
                                               Степанова Т."Падший ангел за левым плечом"
                                               Полякова Т."Свой,чужой,родной"
                                               Zīle M."Ar tādām neprecas".
                                                 
                                                

Izgaismo Latviju.


Bibliotēkas lietotāju ievērībai!


2018. gada 15. maijs

Dzejniekam Imantam Ziedonim - 85

               No 30.04 - 05.05.2018 bibliotēkā bija skatāma izstāde veltīta dzejnieka jubilejai.

Jaunās grāmatas Ķepovas bibliotēkā maijā

                                               Mūrniece Linda "Gandrīz dienasgrāmata"
                                               Hanters Frensis "Arī cilvēki ir mīļdzīvnieki"
                                                Mikuškina Tatjana "Imperators Nikolajs 2"
                                                 Barkāns Jēkabs"Noklusētās sāpes"
                                               "Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam"
                                               Калниня Расма"Гомеопатический домашний доктор"
                                                Rancāne Anna"Rāznas Nacionālajam parkam-10"
                                               "Valodiņa raiti tek"
                                               Микушкина Татьяна"Император Николай 2"

2018. gada 14. maijs

Baltā galdauta svētki Ķepovā
       3. maijā Ķepovas pagastā tika svinēti Baltā galdauta svētki. Pasākums sākās ar Eko pēcpusdienu, kad skolēni no Dagdas novada jauniešu biedrībām Apoļu ciemā iestādīja liepas.Turpinājumā tika rīkoti konkursi un spēles brīvā dabā.Tad visi klātesošie nofotografējās pie pagājušajā gadā akcijas"Apskauj Latviju" ietvaros iestādītās ozolu alejas. Vakara turpinājumā sekoja svinīgā daļa.Klātesošos sveica svētkos Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja, Saietu nama vadītāja īsi iepazīstināja ar pagasta vēsturi, kā arī par pagasta vēsturi atmiņās pakavējās bijušais ilggadējais padomes priekšsēdētājs. Telpā, kur notika pasākums, bija izliktas fotogrāfijas par  Ķepovas pagastā kādreiz pastāvējošo skolu vēsturi, kuras bija ņemtas no Ķepovas bibliotēkas novadpētniecības materiāliem.Tad visi varēja pamieloties ar garšīgu sautējumu, ko uz ugunskura bija sagatavojusi pavāre Rita

2018. gada 5. maijs

Ķepovas bibliotēkas darba plāns maija mēnesim

Pasākums
Datums
Literatūras izstāde „Dzejniekam Imantam Ziedonim-85”.
30.04. - 05.05.2018.
„Apskauj mani māmuliņa
Vieglajām rociņām ...”
Izstāde veltīta Mātes dienai.
10.05. - 15.05.2018.

Talka Ķepovas pagastā
 28. aprīlī ,tāpat kā citur Latvijā, arī Ķepovas pagastā, notika Lielā sestdienas talka. Talkojot kopā ar pagasta un Saietu nama darbiniekiem ,tika sakopta Vides, izglītības un kultūras centra kā arī bibliotēkas teritorija.

2018. gada 5. apr.

Jaunākās grāmatas no Dagdas pagasta bibliotēkas


                                                     Brauna S. "Alibi"
                                                     Fentone K."Liegās vēsmas"
                                                     Filipsa S."Ideālais pāris"
                                                     Fišere M."Justa atgriežšanās"
                                                     Fišere M."Zentas jaunība"
                                                     Fišere M."Zentas laulība"
                                                     Fišere M."Dzīve rit tālāk"
                                                     Holendere K."Priekameita"
                                                     Hovāča S."Tēvu grēki"
                                                     Kellija K."Meitiņ manu..."
                                                     Kamerone S "Svētlaime"
                                                     Krekle M. "Zeme mani nes"
                                                     Lukjanskis E."Cilvēks naktī"
                                                     Maknota Dž. "Mīlas veltes"
                                                     Maknota Dž. "Pirms satiku tevi"
                                                     Nīla F. "Māmiņas slepenā dzīve"
                                                     Farella O. "Mana mīlnieka mīļotā"
                                                     Puriņa I. "Pazuduši lidojumā"
                                                     Аллен Д ."Примерь свадебное платье"
                                                     Веденская Т."Все дело в платье"
                                                     Вернер Е."Три косточки тамаринда"
                                                     Вильмонт Е."Путешествие оптимистки"
                                                     Серова М."Код знали двое."
                                                     Стил Д."Голос сердца"
                                                      Тронина Т."Свет в окошке"
                                                      Уэллс П."Сердцеедки"

"Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs..."        Lieldienas sagaidot, Ķepovas bibliotēkā tika rīkota tematiska izstāde veltīta šiem skaistajiem pavasara svētkiem, kad daba mostas no ziemas miega, skaļi sāk čalot strautiņi un sāk vīterot putni.
        Kopā ar bērniem apmeklējām Lieldienu radošās darbnīcas Saietu namā.Tur katrs dalībnieks pēc savas gaumes varēja izkrāsot olu, izdekorēt Lieldienu zaķi, gaili vai cālīti un iztaisīt mīļu krokusa ziediņu.Bērni aktīvi darbojās, beigās čaklākie saņēma mazu dāvaniņu-saldumiņu.

2018. gada 27. marts

Izstāde "To nedrīkst aizmirst"


            No 23.03 -26.03.2018 bibliotēkā tika rīkota izstāde "To nedrīkst aizmirst" veltīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai. Lasītāji aplūkoja izstādes materiālus un pakavējās to skaudro dienu atmiņās.

Jaunākās grāmatas martā


         Jaunākās grāmatas Ķepovas bibliotēkā martā nopirktās par pašvaldības līdzekļiem :
                       
                           
                         Mežs Ilmārs "Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos"
                         Zālīte Māra "Paradīzes putni"
                         Račko Karīna "Saplēstās mežģīnes"
                         Račko Karīna "Debesis pelnos".

2018. gada 26. marts

Izstāde veltīta Sieviešu dienai

     No 05.03.-15.03 Ķepovas bibliotēkā skatāma vietējās rokdarbnieces Renatas Zavadskas darināto mākslīgo ziedu izstāde.Ziedu darināšana ir viens no viņas rokdarbu veidiem .Renata nodarbojas gan ar sedziņu tamborēšanu, gan ar gleznu izšūšanu, dekoratīvo spilventiņu veidošanu, gan ar daudz ko citu, bet šoreiz viņa izstādīja savus ziedus.


2018. gada 11. marts

Ķepovas pagasta bibliotēkas darba plāns martam.

Pasākums
Datums
Vietējās rokdarbnieces Renatas Zavadskas izstāde veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai.
05.03.-15.03.2018.
Izstāde „To nedrīkst aizmirst” veltīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai.
23.03.-26.03.2018.
„Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien...”
Tematiska izstāde veltīta Lieldienām.
29.03.-05.04.2018.

2018. gada 10. marts

Izstāde "Bez mīlestības nedzīvojiet" veltīta Valentīndienai


Meteņdiena Ķepovā
09.02.2018. Ķepovā notika Meteņdienas pasākms

"Un ja cerēto prieku nenesa ceriņu ziedi ..."


Literatūras izstāde veltīta dzejnieces Ārijas Elksnes 90 gadadienai

Ķepovas pagasta bibliotēkas darba plāns februārim


Pasākums
Datums
„Un ja cerēto prieku
Nenesa ceriņu ziedi,
Nav taču sacīts, ka laime
Nevar atbrist pa sniegu”.
Literatūras izstāde veltīta dzejnieces Ārijas Elksnes 90 gadadienai
06.02. – 09.02.2018.
Izstāde „Bez mīlestības nedzīvojiet” veltīta Valentīndienai
13.02. - 16.02.2018.

Jaunieguvumi Ķepovas bibliotēkā janvārī


Vītols V. "Pārdomas par Krieviju"
Kalniete S. "Cinītis"
Zvejsalnieks O. "Krāslava mūža garumā"
Abu Meri H. "Libānietis. Sirdī latvietis"
Jurševica I."Latvijas hokeja pavasaris"
"Meža enciklopēdija"
Īvāns D. "Garaspēka zemes atgūšana"

Barikāžu laiks - atceres laiks


No 19.01. -27.01.2018. tika rīkota izstāde veltīta barikāžu aizstāvju atceres dienai

"Mans zelts ir mana tauta ..."


Literatūras izstāde "Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim -155"


2018. gada 13. janv.LAIMĪGU JAUNO 2018. GADU!


 Pirms Ziemassvētkiem Ķepovas bibliotēkā tika rīkota piparkūku izstāde - degustācija.