2022. gada 9. jūn.

 No 13. jūnija līdz 28. jūnijam bibliotēkas vadītāja atvaļinājumā.

2022. gada 8. jūn.

Darba plāns jūnija mēnesim

 

Datums

Nosaukums

01.06 – 15.06.22

Pasakas – cilvēka dvēseles valoda.” Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta pasaku grāmatu izstāde.

06.06 – 25.06.22

Rakstnieki – jūnija jubilāri:

dzejniecei Zinaīdai Lazdai – 120;

rakstniecei, tulkotājai Aijai Vālodzei – 65. Plaukta izstādes.

13.06 – 30.06.22

Izlasi un ieteic citiem!” Jauno grāmatu izstāde.

21.06.22

Jāņi – vasaras saulgriežu svētki.” Vainagu pīšana un pagasta Jāņu apdziedāšana(Sadarbībā ar Saietu namu).

20.06 – 27.06.22

Visgarāko dienu, visīsāko nakti gaidot...” Tematiska izstāde, veltīta gadskārtu svētkiem – Līgo dienai.

Jūnija nogalē

Novadpētniecības rubrika: pagasta vēsture īsu ziņu veidā.